همایش فلسفه رسانه

گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی " دومین همایش فلسفه رسانه " را برگزار می کند.

سخنرانان : دکتر خجسته - دکتر آذری - دکتر سپنجی - دکتر بشیر - دکتر فهیمی فر - دکتر اخگری - دکتر پورحسن و ....

زمان : یکشنبه - 14 اسفند 90 - ساعت 16 - 9

مکان : بزرگراه کردستان - نبش خیابان 64 غربی - پ.وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - سالن حکمت

/ 1 نظر / 23 بازدید

[لبخند][گل]