نشانه شناسی و گفتمان تبلیغاتی

قابل توجه دوستان

کلاس " نشانه شناسی و گفتمان تبلیغاتی " دکتر بابک معین 10 دی در خانه هنرمندان ایران تشکیل خواهد شد. علاقه مندان به شرکت تا 8 دی فرصت دارند تا ثبت نام کنند. شماره تماس 88310463

خلاصه ای از مباحثی که در طی ده جلسه ارائه خواهد شد:

جلسه اول: مطرح کردن ارتباط بین نشانه شناسی و گفتمان تبلیغاتی، پرمبلماتیک مشترک نشانه شناسان و گفته پردازان، معرفی دو کارکرد متفاوت برای گفتمان تبلیغاتی

جلسه دوم و سوم: معرفی چهار ایدئولوژی تبلیغاتی متفاوت بر اساس مربع معنا شناسی؛ تبلیغات ارجاعی، تبلیغات اسطوره ای و تخیلی، تبلیغات انحرافی، تبلیغات جوهره ای

جلسه چهارم: معرفی چهار نظام ارزشی متفاوت کالا بر اساس مربع معنا شناسی، ارزش گذاری کارکردی، ارزش گذاری هستی شناختی، ارزش گذاری نه-کارکردی، ارزش گذاری نه-هستی شناختی

جلسه پنجم: بررسی مکانیسم تبلیغات، معرفی مکانیسم های متفاوت ایجاد میل در گفته خوان تبلیغاتی

جلسه ششم: بررسی " سیر زایشی معنا " ( سطح صوری – سطح روایی – سطح مفهومی ) در پیکره های مطالعاتی متفاوت

جلسه هفتم: گفته پردازی گفتمانی و گفته ای در گفتمان های تبلیغاتی، تجزیه و تحلیل تئوری گفته پردازی گرماس ( بنیانگذار مکتب پاریس در نشانه شناسی ) در تصاویر تبلیغاتی و بررسی چگونگی پیوند گفته و گفته پردازی در آن ها

جلسه هشتم: رتوریک ( استراتژی های رتوریکی ) در گفتمان های تبلیغاتی؛ استعاره، جناس، تکرار، تضاد و ....

جلسه نهم: بررسی و تجزیه و تحلیل تئوری های گرماس ( در حوزه ی روایت، گفته پردازی و ....) در چند گفتمان تبلیغاتی

جلسه دهم: کالای مدرن به عنوان نه-ابژه یا سوژه ی ترغیبی و نتیجه گیری

کوشا باشید

/ 0 نظر / 21 بازدید