سلام بر تمام دوستان از 86 ! تا 91 !

به تمام ارتباط - تبلیغات چی های سوره تبریک بابت بازگشایی مدرسه اندیشمندان!! ( بین خودمون باشه می گن هر چی طبل تو خالی تر باشه صداش بلند تره )

امروز همین جوری اومدم ببینم خوب چه خبر؟ و دریافتم نه خبر!

تولیدات سوره مثل خود سوره نحیف و ضعیف و بی رمق است و جای تعجب هم نداره

به هر روی خوشامد گویی به آیه های ( دانشجویان ) جدید و خسته نباشی به دوستان 89 بابت کار پایان نامه شون و موفق باشید برای 89 - دو گروه 90 و 91 ها

سر بلندی ایران و ایرانی آرزوی ماست

/ 1 نظر / 24 بازدید