«هشتمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران »

چهارشنبه 23 آذر – ساعت 9:30 الی 17

نشست اول:

دکتر حمید رضا شعیری / زمان از دو دیدگاه پدیدار شناختی و نشانه-معنا شناختی

دکتر آزیتا افراشی / زمان از منظر نشانه شناسی شناختی

دکتر احمد پاکتچی / دوره ی نشانه ای

دکتر فرهاد ساسانی / زمان در فضای سایبرتیک

نشست دوم:

دکتر امیرعلی نجومیان / کودکی:نشانه سرگشته زمان

سید شهاب الدین ساداتی / کارکرد زبانی خاطره در ساختار روایت رمان " پیکان زمان " مارتین امیس

مهرناز شیرازی عدل / ادراک زمان در روایت داستانی، بررسی زمان در داستان " شازده احتجاب "

نشست سوم:

دکتر بابک معین / ترجمه روندی دوسویه و انعکاسی بین حال و گذشته

دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم / نظام زمانی در ضرب المثل ها

حسین عسکری / تجربه ی زمانی در گفتمان روایی ( با تحلیل رمان آینه های در دار هوشنگ گلشیری )

 

پنجشنبه 24 آذر – ساعت 9:30 الی 16

نشست اول:

دکتر عباسی / زمان محصور شده در تنش بین وجود و تجربه ( مورد مطالعه معراج نامه )

شبنم رادمنش / بررسی نشانه شناختی شیوه های بازنمایی عنصر زمان و گذر زمان در کمیک استریپ

دکتر فرزان سجودی / زمان در نشانه شناسی لایه ای

رامتین شهبازی / مطالعه ای درباره سیالیت زمان در روایت نقلی – محاکاتی هنر نمایشی پرده خوانی

نشست دوم:

دکتر بهمن نامورمطلق / شیوه های زماندار کردن در نقاشی ایرانی

افسانه کامران / نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس های یادگاری

عاطفه فاضل / روایت پردازی پویانمایانه در سفال ایرانی؛ مورد مطالعاتی جام سفالین بیژن و منیژه

سمیه قاضی زاده / نشانه شناسی زمان در موسیقی

 

مکان برگزاری روز اول همایش : اول داراباد، شماره 210 ، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

مکان برگزاری روز دوم همایش : خیابان ایرانشهر، خانه هنرمندان ایران

 

برای شرکت در این همایش ثبت نام ضروری است. برای ثبت نام با خانه هنرمندان ایران تماس بگیرید. تلفن 88310463

/ 0 نظر / 38 بازدید