حکایت دوم اندر نمایشگاه بین المللی کتاب

امروز دوباره مزاحم دوستان اطلاع رسان شدیم . اما به یک نتیجه رسیدیم ، همان طور که در عرف و شرع تاکید شده ، کمک به مخلوق خدا ثواب داره ؛ پس دوستان دانشجوی کتاب خوان یا کتاب فقط بخر یک لطفی کنند و وقتی کتاب و انتشارات مورد نظرشان را پیدا کردند و مشکل شان حل شد اطلاعات درست را مکتوب یا حتا شده غیر مکتوب در اختیار اطلاع رسانان نمایشگاه بگذارند  به مقدسات ثواب دنیا و آخرت نصیب تان می شود. چون هم دانش این بندگان خدا زیاد می شود ، هم شما زکات علم تان را پرداخت نموده اید و هم دانشجویان مشتاق دیگه ، نا امید و معطل نمی شوند ( البته یک نمونه از اطلاع رسانی شون هم دوستان در جریان هستند، این که بیان داشتند ظرفیت بن کتاب روزانه پر می شود و ...) . 

 قبلا از همکاری تمام کمک رسانان کمال تشکر را داریم

نکته مهمی که نزدیک بود یادم برود و خدایی نکرده اطلاع رسانی یک ارتباط چی ناقص بماند این است که کتاب های امیرخانی و برخی نویسندگان دیگر را می توانید در سالن کتاب های کودک بیابید!! ( قابل توجه دوستانی که کتاب نشت نشا امیرخانی را می خواستند)، اما نکته ی مهم تر هنگام خروج از این انتشاراتی (انتشارات قدیانی) خدای نکرده ناراحت و شوکه زده نشوید منظور بدی ندارند فقط تا فاکتور پرداخت هزینه را نبینند اجازه خروج نمی دهند و برای این که تقلبی هم نباشد زیر دندان شان هم یک امتحانی می کنند!

/ 0 نظر / 9 بازدید