خسته نباشیدی به تمام بچه های گل تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

سلام بر دوستان

بعد از یک نبرد جانانه در این ترم ، باید بگویم که واقعا برای ما نفس گیر و بسیار سنگین بود؛ فکر می کنم یک فراغت بالی در این تعطیلات فراهم شده باشد ( البته برای ترم چهاری ها خیر چون درگیر پایان نامه ها هستند ) که کمی به سایت تارنمای ارتباطات و فرهنگ رونق بدهیم. به قول آقای زارع خلاصه کنفرانس ها ، مقالات و ... می تواند کمک شایانی در اولین قدم باشد. ترم سوم ، ترم پر کاری است و به همت بچه ها برای راحت شدن دوستان در شب امتحان در برخی واحدها با خلاصه کردن کتاب، مقالات و ... به همدیگر کمک شد. برای راحتی بچه های دیگر که انشاا... در ترم های آتی این واحدها را خواهند داشت خلاصه های تهیه شده در اختیار دوستان گذاشته خواهد شد و بچه هایی که فراغت بیشتری دارند می توانند در تعطیلات این خلاصه ها را مروری داشته باشند.

/ 1 نظر / 10 بازدید