تارنمای ارتباطات و فرهنگ
     


ادبیات تطبیقی

دوستانی که علاقه مند به یادگیری بیشتر پیرامون موضوعات مطرح در حوزه ارتباطات هستند می تونن در کلاس های " روایت شتاسی " دکتر بهمن نامورمطلق و علی عباسی در " خانه هنرمندان ایران " شرکت کنند. روایت در حوزه ی نماد و روابط نمادین در رشته ی ارتباطات مطرح است.

   هزینه ی این کلاس ها برای دانشجویان با 20 درصد تخفیف خواهد بود.

 

   و اما ادبیات تطبیقی

   واژه " ادبیات تطبیقی " برای نخستین بار توسط " ویلمن " در سال 1827م به کار رفت؛ اما ده ها سال بعد به شکل دانشی خاص وارد دانشگاه ها شد.

   این دانش متاثر از ارتباط میان فرهنگ های غرب و شرق بود. با شناخت بیشتر ادبیات شرقی به ویژه هند و ایران جنبش بزرگی در ادبیات و به طور کلی فرهنگ اروپاییان ایجاد شد که یکی از دستاوردهای آن شکل گیری مکاتب نو همچون " رومانتیسم " و حتا دانش های نو چون " اسطوره شناسی ، زبان شناسی یا ادبیات تطبیقی بود. به همین روی نخستین محققان ادبیات تطبیقی رومانتیست ها و هم چنین شرق شناسانی همچون " ژان-ژاک آمپر " و " ژول مل " بودند که از ایران شناسان برجسته قلمداد می شوند.

   در دهه های اخیر برخی از کشورهای شرقی چون هند و مصر نیز در زمره کشورهای فعال ادبیات تطبیقی محسوب می شوند. اما متاسفانه علی رغم غنای کم مانند ادبیات فارسی و داد و ستد کم نظیر آن با ادبیات دیگر فرهنگ ها، این رشته در کشور ما مهجور مانده است .

   تطبیق یا مقایسه از عناصر اصلی در شناخت بشری ست. در واقع بین تطبیق و شناخت ارتباط علی برقرار است. هر شناختی براساس مقایسه شکل می گیرد. هنگامی که گفته می شود کسی " خوب است " همواره یک " ناخوب یا بد " وجود دارد. هیچ گریزی از تطبیق در زندگی نداریم و با همین تطبیق قضاوت و داوری می کنیم.

   در تطبیق " شباهت ها " و " تفاوت ها " در نظر گرفته می شود که آن بر می گردد به شخصیت ، فرهنگ و پارادایم های مختلفی که وجود دارد. مثلا در پارادایم " ساختارگرایی " بیشتر با شباهت ها به تطبیق پرداخته می شد و در " پساساختارگرایی " بیشتر به تفاوت ها توجه شده است. وقتی به یک کلاس درس با رویکرد ساختارگرایی نگاه شود گفته می شود دانشجویان این کلاس ایرانی ، فارسی زبان و ... هستند. اما با رویکرد پساساختارگرایی به زن و مرد بودن ، تهرانی و شهرستانی بودن و ... توجه می شود.

   مطالعات تطبیقی با تطبیق نیز متفاوت است. در مطالعات تطبیقی دو پیکره ادبی یا هنری مستقل از هم داریم و در مورد آن ها مطالعه صورت می گیرد. به طور مثال شیرین و فرهاد نظامی و شیرین و فرهاد یک شاعر دیگر مورد مقایسه قرار می گیرد. اما در تطبیق مقایسه در دل خود اثر است و در درون اثر تطبیق صورت می پذیرد. مثلا تفاوت شخصیتی زنان و مردان در شاهنامه یا ایرانیان و غیر ایرانیان و ... .

   مطالعات تطبیقی نسبت به تطبیق محدودتر است. چون هر چه شروط بیشتر شود محدوده ی مطالعاتی بسته تر و محدودتر می شود. مطالعات تطبیقی در دل تطبیق و دانش تطبیقی در دل مطالعات تطبیقی و بالاخره ادبیات تطبیقی در درون دانش تطبیقی جای دارد. از ویژگی های مطالعات تطبیقی این است که تاریخ ندارد بلکه همزمان با دانش، فهم و شناخت بشری اتفاق افتاده است.  


نوشته شده توسط فاطمه امیراحمدی در ۱۳٩٠/٧/٢۳ ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ

سخنی کوتاه از " نشانه شناسی "

" فردینان دو سوسور" زبان شناس سوییسی را پدر زبان شناسی جدید و بنیانگذار نشانه شناسی semiology می دانند. الگوی نشانه شناسی سوسور دو وجهی ست ؛ " دال / مدلول " ، " پارول / لانگ " ، فرم ( صورت ) / ماده ( جوهر ) " ، " همنشینی / جانشینی " و " در زمانی / هم زمانی " .

   در زبان شناسی سوسوری " دال " تصور صوتی است و " مدلول " مفهومی که دال به آن دلالت می کند یا تصور مفهومی. نشانه کلیتی است ناشی از پیوند بین دال و مدلول ( سوسور 1378 ، ص 96 ). رابطه ی بین دال و مدلول را اصطلاحا " دلالت " می نامند.

   سوسور تاکید کرده است دال و مدلول درست مانند دو روی یک برگ کاغذ از هم جدایی ناپذیرند. از دید او هم دال و هم مدلول جنبه ی " روانشناختی " دارند ( سوسور 1983 ، صص 67 ، 111 ، 12 ، 14-15 ، 66 ) و هیچگاه یک جنبه ی مادی ندارند و به نظامی انتزاعی و اجتماعی تعلق دارند که سوسور آن را " لانگ " نامیده است. این هر دو از نوع صورت هستند و نه جوهر :  « نشانه ی زبانی رابطه ی بین یک چیز و یک نام نیست، بلکه رابطه  ای است بین یک مفهوم و یک الگوی صوتی. الگوی صوتی به واقع از نوع صوت نیست؛ زیرا صوت چیزی مادی ( فیزیکی ) است. الگوی صوتی پنداشت و روانشناختی شنونده از صوت است آن گونه که از طریق حواس دریافت می کند. این الگوی صوتی را فقط از آن جهت می توان " مادی " تلقی کرد که باز نمود دریافت های حسی ما هستند. بنابراین الگوی صوتی را می توان از آن عنصر دیگری که در نشانه ی زبانی در پیوند با آن است باز شناخت. این عنصر دیگر عموما از نوعی انتزاعی تر است: مفهوم " ( همان ، ص 66 )......


ادامه مطلب . . .

نوشته شده توسط فاطمه امیراحمدی در ۱۳٩٠/٧/٢٢ ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ

توحید پرستی ایرانیان

   سلام به تمام دوستان ساکت

   پیرو همون حرف هایی که قبلا نوشته بودیم ایرانیان هیچگاه در طول تاریخ ، غیر از دین توحیدی ، دینی نداشته اند یا بهتره گفته شود غیر از خدای یگانه را نپرستیده اند.

   دین زرتشت بزرگ ترین دین با نگرش توحیدی در ایران قبل از اسلام است که در سلسله کیانیان توسط  " گشتاسپ " عرصه شد. زرتشت یک جریان توحیدی از قبل از هخامنشیان تا به امروز است که  " زُروانی " شاخه ی آن است.

   اما منابع اثبات این حرف در خود کتاب های پهلوی است. کتاب " دینکرد " کتابی 9 جلدی ست که از نیمه ی جلد سوم تا جلد نهم آن بدست ما رسیده است و باقی نابود شده است. در جلد چهارم صفحه ی 409 آن آمده است « نیایش در دین مزدیسنا که قانون ضد دیو است بدانید که اصل یکی ست آن هم در وجود ، قائم به ذات نه معلول نه حادث ».

   در کتاب " کنهش " به معنی " آغاز آفرینش " بیان می شود ، جهان در 6 روز آفریده شده است ودر آخرین ساعات روز ششم انسان آفریده شد. زرتشت این 6 مرحله را جشن می گیرند که به نام " گاهان ماه " است. در صفحات 8 و 9 این کتاب آمده است " هرمز پیش از آفرینش مخلوقات هم خدای بود ".

   در کتاب " اندرزنامه خرد " می خوانیم  " خدایی را انباز نیست و از این همه، او برتر است که بمیرد هر که خدای از اوی خشنود نباشد و هر کس که خدای از او راضی نباشد در بهشت بانی جای نیست ".

   در آغاز " اندرزنامه بُردکشان " نیز آمده است؛ " هر یک از مردم به پانزده سالگی رسند آن گاه باید این چند چیز را بخواند که کیستم؟ و کرا خویشم؟ از کجا آمده ام؟ و باز به کجا شوم؟ و از کدام پیوند و تخمه ام؟ و از چه خویشکاری؟ و از مینو آمده ام یا از گیتی بوده ام؟

   در پند دوم همین کتاب می خوانیم؛ " همیدون گروش با واسطه به راه خرد است ( گرایش با واسطه ی خرد اتفاق می افتد ) به بی گمان سزد دانستن که از مینو آمده ام نه به گیتی بوده ام، آفریده هستم نه بوده ام، هرمز خویشم نه " .... .

   این نوشته ها قسمت بسیار کوتاهی از کلاس " دکتر عریان " است که به همت دوستان " کانون نو اندیشان " در دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر در تابستان برگزار شده بود.

   پاینده باشید


نوشته شده توسط فاطمه امیراحمدی در ۱۳٩٠/٧/٢٢ ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ

تبریک به ورودی های 90

سلام به قدیمی ها و جدیدی ها

ببخشید یکمی دیر پیام تبریک دوستان قدیمی به دوستان تازه وارد روی سایت گذاشته شد.  من به نمایندگی از طرف تمام دوستان ترم دوم و چهارم به دانشجویان ترم اول خوشامد میگم و امیدوارم با افتخار مرحله ی ارشد رو به پایان برسونن.

اگر به لحاظ کوچکی دانشکده و کمی کلاس دوستان در روزهای متفاوت کلاس دارن اما به کمک دنیای مجازی و سایت مشترک می تونیم با هم در ارتباط باشیم.

بسیار خوشحال میشیم دوستان جدید مشارکت فعال داشته باشن و به داد این کودک نوپا ( تیتر ) برسن. شما که تازه نفسید و هنوز سنگینی دروس تمام وقتتونو نگرفته می تونید سهم پررنگ تری در بزرگ کردن سایت داشته باشید.

به امید روزهایی پر بارتر


نوشته شده توسط فاطمه امیراحمدی در ۱۳٩٠/٧/۱٦ ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ